Thưa bộ trưởng Kim Tiến

Thưa bộ trưởng Kim Tiến, vụ bê bối của công ty dược VN Pharma vốn không phải Tin Tốt Lành, cũng như trên mạng xã hội, người ta chế tin bộ trưởng từ chức tuyệt đối cũng chẳng tốt lành. Nhưng những sự lên tiếng ấy lại là những điều tốt lành. Hơn bao giờ hết, chúng tôi chờ Tin Tốt Lành từ Bộ trưởng trong việc xử lý hậu Pharma, thậm chí, như nhiều quan chức nước ngoài, bộ trưởng tuyên bố sẽ từ chức nếu không xử lý triệt để lôi 7,5 tỷ tiền lót tay ra ánh sáng và trừng trị thẳng tay những tấm áo blouse bẩn thì người dân hẳn ủng hộ bộ trưởng nhiệt liệt. Đừng để chìm xuồng, thưa bộ trưởng!