* Tiếc cho bác Thăng vì chỉ có những người không làm gì mới ko có khuyết điểm

* Tiếc cho bác Thăng vì chỉ có những người không làm gì mới ko có khuyết điểm, còn đã hành động, là con người và ở vị trí cái ghế ấy, sai phạm đôi khi ko từ một ai. * Mừng cho Thành phố Hồ Chí Minh vì bác Nhân rất giỏi và có tâm, có tầm. Bác từng du học tại Magdeburg, Đức. Tiếng Đức rất giỏi. Bác cũng có con trai cũng là sinh viên Magdeburg Đức, học xong Tiến sĩ được công ty lớn của Đức moi vào làm, nhưng giờ a ấy về làm Hiệu phó một trường Đại học o VN rồi!