Toéttttt

Toéttttt
– Mời anh xuống xe,chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn…
– ui zời…từ trưa đến giờ chả có gì vào bụng,mồm như tre ngâm,thôi thủi làm gì cho hại máy anh ei…
-yêu cầu anh hợp tác ..
– ok lun …Thủi vào đây hở anh…giờ em mới đi uống à cơ hehe…
Tối về lượn ra LHP kiếm cái ăn,bị vịn vào thổi cồn… phùng má thủi luôn…đương nhiên là mời anh đi..
Báo hại ông bị vịn sau mình làu bàu ” anh cảnh sát ơi,đủi em cái máy thủi khác với,cái này như ai bôi cứt vào hay sao mà kinh quá ”
Từ trưa đến giờ ko có gì vào bụng,đói thối cả mồm cơ mà.