Tội em

Tội em , do vận chuyển nên cái vòi của hộp tẩy da chết nó bị gãy , nhưng mọi người vẫn vặn đổ ra tay để lấy dung dịch ở bên trong thoải mái , em để lại giá tình thương 20e / chai ( Giá bình thường :40e) , tem mác , nilon niêm yết vẫn đầy đủ . Em bị 6 hộp như này , khách nào không quan trọng hình thức thì với giá này là quá tiết kiệm luôn ạ
1 mẹo hay cho những khách đã từng dùng chai tẩy da chết Cure này là , mọi người có thể đổi nắp của chai cũ đã hết sang chai mới là dùng mái thoải vô tư , tiết kiệm được hẳn 20e