Tư vấn lên xuống

Tư vấn lên xuống, suy nghĩ chán chê, đặt hàng có hỏi chắc chắn lấy hàng nhé, okie mới gửi. Giơf thì viện đủ lý lo để ko nhận hàng. Lúc mua có nói mua hộ bạn đâu, sao lúc ko lấy lòi ra bà bạn to đùng vậy??
Okie, ko lấy ko sao, nhưng chị gửi đi là phải trả phí ko ai làm ko công cho chị cả. Vì vậy ko lấy thì phải thanh toán phí, đó là lẽ đương nhiên. Tiền m kiếm ra cũng phải lao động mới có ko dư trả cho việc mua bán trẻ con vậy đc.
Nhiều b thật vô ý thức lại còn nói: Mình ko thích nữa thì ko lấy thôi . Haiz. Rồi đầy người đặt hàng rồi ko lấy đâu phải mỗi mình.
Trời đúng là hại não với những bạn ko có não
:-H:~–B