Vậy là chúng lại tiếp tục chặn quốc lộ 1A

Vậy là chúng lại tiếp tục chặn quốc lộ 1A. Nếu chính quyền không bảo vệ được người dân hãy xin trung ương thiết quân luật Và nếu chịu thua chính quyền hãy phát cho người dân không phải thiên chúa giáo mỗi người một khẩu súng. đế họ bảo vệ tình

5 thoughts on “Vậy là chúng lại tiếp tục chặn quốc lộ 1A

  1. Nguyễn Hòa Bình

   Đang diễn ra đấy? Hình như chúng đòi cướp lại tên Bình

 1. Nguyễn Hoàng Duy

  Nguyễn Hòa Bình tinhf hình là cơ động đến và tan tác chưa bác ?

 2. Nguyễn Hòa Bình

  Xong rồi? Các đoàn thể và CSCD kéo tới Thục kêu giáo dân iểm trợ Thục chạy rồi

Comments are closed.