Vậy là chúng lại tiếp tục chặn quốc lộ 1A

Vậy là chúng lại tiếp tục chặn quốc lộ 1A. Nếu chính quyền không bảo vệ được người dân hãy xin trung ương thiết quân luật Và nếu chịu thua chính quyền hãy phát cho người dân không phải thiên chúa giáo mỗi người một khẩu súng. đế họ bảo vệ tình