VỀ HƯU RỒI

VỀ HƯU RỒI !
( Cafe phiếm )
Trong giờ văn, thầy giáo ra đề : Muốn thành công phải qua nhiều thất bại. Trên đường đời có dại mới có khôn “, cho học sinh làm trên lớp. Thầy giáo rèn luyện cho học sinh cách đưa lí lẽ, lập luận liên hệ với thực tế cuộc sống để cho bài viết sinh động. Một học sinh bạo miệng hỏi :
-Thưa thầy ! thầy có thất bại nào chưa ạ ?
– Thất bại ư ! Đời tôi là một chuỗi thất bại.
-Vì sao vậy thưa thầy ?
– Vì tôi quá tin những kiến thức giáo điều mà tôi học trong sách vở. Trên đường đời tôi chỉ có dại chả bao giờ khôn
– Thầy có tin mình sẽ thành công không ?
-Tôi sắp…
-Thầy sắp thành công hả ? Chúc mừng thầy
– Sắp là… sắp….về hưu rồi.